Menu

Patronen

Gambrinus

PNGDe figuur van Gambrinus wordt door de Ridderschap van de Roerstok jaarlijks gevierd.

Gambrinus is eigenlijk een verbastering van ’Jan Primus’. Jan Primus werd in 1210 geboren als zoon van Hendrik III en Alix van Bourgondië. Zo verwierf hij meteen de hertogdommen van Brabant en Lotharingen. Als hertog groeide hij uit tot een weldoener en een ware held.

Ook voor het bier werd hij een heel belangrijk figuur. Zo legde hij de kiem van de Brabantse brouwerijnijverheid toen hij de Brusselse wethouders het recht gaf om vergunningen te verlenen voor het brouwen en verkopen van bier. Hij werd tevens ere-president van de Brusselse Brouwersgilde. Jan Primus hield dan ook veel van het gerstenat. De legende wil dat hij tijdens een driedaags banket zo’n enorme hoeveelheid bier achterover kiepte dat het genoeg was om hem tot Koning van het bier te promoveren.

Op zekere dag, na een glansrijke overwinning, nodigde Jan Primus alle edelen uit om een goede afloop te vieren. Hijzelf trok tijdens het feest naar de binnenplaats waar zijn soldaten en knechten aan het feesten waren. Om die ruwe bonken te kunnen toespreken beklom hij een stapel tonnen en ging schrijlings op de bovenste zitten. Met een schuimende kruik bier in zijn hand nam hij het woord en besloot met een flinke toast op zijn land en de gezondheid van zijn volk. Zo ging hij de legende in.

Een andere liefde, namelijk die voor tornooien, zou hem fataal worden. In 1249 overleed hij aan de verwondingen die hij had opgelopen tijdens een tornooi in Baarle-Hertog. Hij werd begraven in de minderbroederskerk te Brussel. De resten van zijn graf zijn nog te zien naast het beursgebouw.

Sint Arnoldus

JPEGSint Arnoldus is de schutspatroon van de brouwers. Ook de Arnoldus Groep wordt naar hem genoemd.

Arnold werd geboren in 1040 in Tiegem, een rustig Vlaams dorpje tussen Leie en Schelde. Hoewel van adel, was zijn vader een vermaard brouwer in de streek van Oudenaarde. Het ene sloot dus geenszins het andere uit. Feit is dat Arnold al vroeg de geheimen van een goed brouwsel leerde kennen.

Arnold groeide uit tot een koene ridder en schreef merkwaardige heldendaden op zijn naam. Er wordt zelfs verteld dat ’Sterke Arnold’ zijn tornooi-tegenstanders te lijf ging met de mast van een schip!

Op een mooie morgen zag hij echter ’het ware licht’. Hij keerde zijn rijke bestaan de rug toe, zwierf door West-Europa en strandde als monnik in de abdij van Sint Medard te Soissons. Hij werd er abt en in 1081 werd hij zelfs tot bisschop benoemd. In die hoedanigheid slaagde hij erin, dankzij zijn grote diplomatieke gaven, komaf te maken met de tweedracht tussen de Vlaamse en Brabantse adel. Dit gaf hem zo’n hoge graad van aanzien en verering, dat iedereen hem benaderde om gunsten te verkrijgen. In de herfst van zijn leven trok hij zich terug in de door hem gestichte Sint Pietersabdij in Oudenburg, waar hij in 1087 overleed.

Hoewel geen gecanoniseerde heilige, wordt hij wel als zodanig vereerd, mede omdat hij vrede heeft gesticht. Hij is patroon van de bierbrouwers en herbergiers omdat hij in tijden van pest de mensen aangeraden zou hebben om bier te drinken in plaats van besmet water. De brouwers vieren Sint Arnoldus op 18 augustus. Vroeger werd zijn beeld dan in de brouwerij op een tafel gezet en met een krans versierd.

Anderen

De bierbrouwers hebben naast Sint Arnoldus nog enkele patroonheiligen, deze zijn:

• Amandus van Maastricht

• Bonifatius van Fulda

• Florianus van Lorch

• Medard van Noyon

• Vitus van Sicilië

• Laurentius van Rome

• Stefanus van Jeruzalem

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.