Menu

Duurzaamheid

Respect voor het milieu en een inzet voor duurzame ontwikkeling zijn vandaag belangrijke elementen in het brouwerswezen. De focus ligt voornamelijk op:

• het duurzaam omspringen met grondstoffen,
• het verlagen van de CO2-uitstoot,
• het matigen van waterverbruik.

Verpakkingen

De Belgische brouwers zijn voortrekkers op het vlak van herbruikbare verpakkingen. In 2014 werd 74,14% van het bier aangeboden op de Belgische markt aangeboden in herbruikbare verpakkingen. Bovendien zijn alle flessen gemaakt uit 80% gerecycleerd glas en komen na hun levensduur opnieuw terecht in de recyclage, een levensduur van 35 rotaties voor speciaalbier en 55 voor pilsbier.

Lage CO2-uitstoot

Het transport van bier en de benodigde energie in het brouwproces bepalen voor een groot deel de CO2-uitstoot van de sector.

Door het nemen van energiebesparende maatregelen (uitvoeren energiescan, alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie en biomassa zijn nu al in gebruik in sommige brouwerijen), door het inzetten en optimaliseren van zuinig transport (aankoop grotere hoeveelheden grondstoffen, er wordt gedacht aan de inzet van ecotrucks en andere transportmanieren zoals spoorweg, binnenvaart, …), door het watergebruik te verminderen (automatische CIPinstallaties, recuperatie van afvalwater voor reinigen, spoelen, ...) en door de overgang naar hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie en biomassa, ...) streven de brouwers ernaar wezenlijke verbeteringen te realiseren.

Water

Bier bestaat voor meer dan 95 % uit water. Daarnaast is er water nodig voor het spoelen van flessen, vaten, het reinigen van leidingen en het koelen tijdens het brouwproces.

Waterbesparing is al lang één van de prioriteiten van de Belgische brouwers. Zij hebben al heel wat maatregelen genomen om hun waterverbruik te verminderen. In 25 jaar is dit teruggebracht van 10 à 20l water per liter bier naar gemiddeld tussen 3,5 en 6l per liter bier. Het blijft echter een aandachtspunt voor alle brouwerijen om deze cijfers nog verder terug te brengen. Zo kunnen door productinnovatie van de afvullijnen en dankzij nieuwe technieken, de brouwerijen steeds minder water verbruiken bij het spoelen van de bierflesjes.

Het afvalwater gaat eerst langs een zuiveringsinstallatie zodat het milieu maximaal gerespecteerd wordt. De afgelopen jaren zijn hoge bedragen geïnvesteerd in deze installaties, en vandaag beschikken een meerderheid van de brouwerijen over een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Het efficiëntere gebruik van water en energie leidde bovendien tot een kostenbesparing voor de brouwerijen. Het verder zuiveren van afvalwater tot drinkwater blijft nog steeds een volgende stap, zodat het voor spoeling en reiniging kan worden hergebruikt.

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.