Menu

Verantwoordelijkheid

De Belgische brouwers zijn zich bewust van de belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheden die horen bij het in de markt zetten van hun product. Als verantwoordelijke producenten pleiten ze daarom op actieve wijze voor een gematigde consumptie en willen ze ongepaste consumptiepatronen helpen bestrijden. Meerdere initiatieven tonen aan hoe de Federatie van de Belgische Brouwers haar sociale verantwoordelijkheid opneemt in de bestrijding van verschillende vormen van misbruik en hiermee een pioniersrol vervult onder de producenten van alcoholische dranken.

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.