Menu

Arnoldus Groep en het Convenant

In 1992 werd de Arnoldus Groep, geheten naar de patroonheilige van de brouwers, opgericht op initiatief van de Belgische Brouwers met als doel:

  • Het bevorderen van verstandig bierverbruik.
  • Een bijdrage leveren tot de preventie van alcoholmisbruik.
  • Het informeren omtrent verstandig bierverbruik.
  • De dialoog en samenwerking tussen zowel gewestelijke, nationale of internationale instanties bevorderen.
  • Het voeren van onderzoek naar de doeltreffendheid van voorlichting.
  • Het opstellen van een bindende code voor verkooppromotie.
  • Het toezicht houden op de toepassing van deze code.

De Belgische Brouwers legden zichzelf autodisciplinaire regels voor de publiciteit van bier op, deze reclame code groeide uit tot het Convenant.

De Belgische Brouwers, de Belgische Federatie Wijn & Gedestilleerd, Comeos en alle Horecafederaties ondertekenden op 25 januari 2013, samen met de Minister van Volksgezondheid en de consumentenorganisaties OIVO en Test-Aankoop, het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit Convenant is het bewijs dat alle betrokken beroepsverenigingen uit de sector van bier en alcoholhoudende dranken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Het Convenant is vanaf 25 april 2013 van toepassing. De vorm en het toepassingsgebied van dit convenant zijn uniek en bieden een grotere effectiviteit dan een klassiek wettelijk kader. Samen met de overheid komt men tot een efficiënte zelfregulering, die afdwingbaar en sanctioneerbaar is en waarbij alle consumenten, vooral de jongeren, op een doeltreffende manier beschermd worden.

Het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.