top of page

Ingrediënten van het brouwproces 

Gerst

Gerst vindt zijn oorsprong in het Midden-Oosten. Gerst behoort daarmee tot één van de oudste cultuurgewassen. Er bestaan evenwel verschillende soorten gerst waarvan niet alle variëteiten geschikt zijn voor de bierproductie.

Om één liter bier van vijf graden te brouwen heeft men ongeveer 250 gram gerst nodig. De voornaamste gerstproducerende landen zijn: Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken, Tsjechië, Slowakije, de Verenigde Staten en Australië. Belgische brouwers voeren meestal gerst in uit deze landen, omdat de geteelde oppervlakte in ons land te klein is om de volledige bierproductie te dekken en eenzelfde kwaliteit te waarborgen.

De tweede meest gebruikte graansoort voor het brouwen van bier is tarwe. Lambiek (geuze) en witbier danken hun typische, friszurige smaak onder meer aan het gebruik ervan.

Gerst korrels

Water

Water is misschien wel de belangrijkste grondstof. Vandaar dat heel wat brouwerijen prat gaan op een eigen bron of water dat zij vanop grote diepte oppompen. De bacteriologische zuiverheid en de scheikundige samenstelling van water zijn van het grootste belang voor het brouwen van bier. Zo zijn er voor bepaalde biertypen specifieke ‘soorten’ water vereist. In het verleden was het dan ook zo dat je heel wat bieren slechts in beperkte regio’s kon brouwen en dat omwille van het zoutgehalte van het beschikbare brouwwater.

Niet alleen voor de vervaardiging van bier, maar ook voor de reiniging van de installaties heeft een brouwerij een grote behoefte aan water. De verhouding tussen bier en water is immers 1 op 6. Concreet betekent dit dat men om 1 liter bier te brouwen 6 liter water nodig heeft voor reiniging en onderhoud van de installaties. Alleen al in de bottelarij verbruikt een spoelmachine 1 liter water voor reiniging van een 0,5 l. fles. Het voorbije decennium hebben brouwerijen ook fors geïnvesteerd in waterzuiveringsinstallaties, zodat het afvalwater van de brouwerij gezuiverd kan worden geloosd in nabijgelegen beken, vijvers of rietvelden. Daarnaast worden serieuze inspanningen geleverd om het waterverbruik terug te dringen, met succes want in de voorbije jaren is het aantal nodige liters water gedaald van 10 tot 20l tot 6 en in sommige gevallen zelfs 3,5l water per liter bier.

water

Water

Water is misschien wel de belangrijkste grondstof. Vandaar dat heel wat brouwerijen prat gaan op een eigen bron of water dat zij vanop grote diepte oppompen. De bacteriologische zuiverheid en de scheikundige samenstelling van water zijn van het grootste belang voor het brouwen van bier. Zo zijn er voor bepaalde biertypen specifieke ‘soorten’ water vereist. In het verleden was het dan ook zo dat je heel wat bieren slechts in beperkte regio’s kon brouwen en dat omwille van het zoutgehalte van het beschikbare brouwwater.

Niet alleen voor de vervaardiging van bier, maar ook voor de reiniging van de installaties heeft een brouwerij een grote behoefte aan water. De verhouding tussen bier en water is immers 1 op 6. Concreet betekent dit dat men om 1 liter bier te brouwen 6 liter water nodig heeft voor reiniging en onderhoud van de installaties. Alleen al in de bottelarij verbruikt een spoelmachine 1 liter water voor reiniging van een 0,5 l. fles. Het voorbije decennium hebben brouwerijen ook fors geïnvesteerd in waterzuiveringsinstallaties, zodat het afvalwater van de brouwerij gezuiverd kan worden geloosd in nabijgelegen beken, vijvers of rietvelden. Daarnaast worden serieuze inspanningen geleverd om het waterverbruik terug te dringen, met succes want in de voorbije jaren is het aantal nodige liters water gedaald van 10 tot 20l tot 6 en in sommige gevallen zelfs 3,5l water per liter bier.

water
bottom of page