top of page
Zoeken

Jaarrapport 2022: Ondanks nieuwe uitdagingen bereikt Belgische bierconsumptie terug pre-coronaniveau

Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen. Het jaarrapport 2022 getuigt van een sterk aanpassingsvermogen en zin voor vernieuwing bij de Belgische brouwers. Met 6,9 miljoen hectoliter komt de Belgische bierconsumptie (nagenoeg) terug op pre-coronaniveau, ondanks de enorme impact van de Russisch-Oekraïense oorlog. Niettegenstaande de bezorgdheden nog niet van de baan zijn, wisten de brouwers relatief goed stand te houden tegen de torenhoge inflatie, tekorten in de toeleveringsketen en het verlies van twee belangrijke afzetmarkten. Meer nog, in deze uitdagende context vonden ze ook de ruimte om verder te vernieuwen. In 2022 openden 32 nieuwe brouwerijen de deuren, al sloten jammer genoeg ook een 10-tal de deuren. Daarnaast zijn de voorbeelden van innovatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag talrijk. De Belgische brouwers blijven inzetten op de krachtige combinatie van traditie en innovatie om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.Bierconsumptie terug op pre-coronaniveau …

Na twee moeilijke jaren komt de Belgische bierconsumptie (nagenoeg) terug op pre-coronaniveau, in lijn met de doelstelling die de Belgische brouwers hadden vooropgesteld bij de voorstelling van het jaarrapport 2021. In 2022 werd 6,9 miljoen hectoliter bier geconsumeerd. Het verschil van 130.000 hectoliter ten opzichte van 2019 (toen nog de kaap van 7,1 miljoen hectoliter werd bereikt) valt te verwaarlozen in het licht van de structurele daling van de voorbije 30 jaar. Opvallend is dat de horeca iets trager terug klimt naar het niveau van 2019 (goed voor 40,8% van de totale bierconsumptie in 2022; -5,8% t.o.v. 2019), terwijl de verkoop in de retail dat niveau intussen overstijgt (59,2% van de consumptie in 2022; +1,0% t.o.v. 2019).


Wat de export betreft, zet de daling van vorig jaar zich door (-5,5% t.o.v. 2021). Binnen de Europese Unie neemt het exportvolume van Belgisch bier nog toe (+3,0% t.o.v. 2021), maar het volume buiten de EU daalt fors (-31,3% t.o.v. 2021). Deze daling valt te verklaren door de keuze van een aantal brouwers om in te zetten op meer duurzame lokale productie. Desalniettemin blijft Belgisch bier, waarvan 70,3% zijn weg vindt naar het buitenland, een belangrijk exportproduct dat in alle uithoeken van de wereld wordt gesmaakt.


… ondanks nieuwe uitdagingen

Nochtans hebben de Belgische brouwers, net zoals vele andere sectoren, geen makkelijk jaar achter de rug. Na de heropening van de horeca en de stapvoetse afschaffing van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus dachten de brouwers opgelucht adem te kunnen halen, maar daar stak de Russische inval in Oekraïne een stokje voor. De oorlog bracht een reeks nieuwe uitdagingen, zoals het verlies van twee belangrijke afzetmarkten, tekorten in de toeleveringsketen en, niet op zijn minst, een torenhoge inflatie, met zich mee.Het blijft ook een uitdaging om de verkoopvolumes en marges op peil te houden: hogere grondstof-, energie- en loonkosten kunnen niet altijd worden doorgerekend. Nieuwe regelgevende initiatieven op het vlak van etikettering en verpakkingen, zowel op regionaal, federaal als op Europees niveau, zorgen bovendien voor bijkomende onzekerheid.


Innovatie, verderb(r)ouwend op traditie, als antwoord op moderne maatschappelijke vraagstukken

In deze uitdagende context zijn de Belgische brouwers het voorbije jaar blijven vernieuwen. 32 nieuwe brouwerijen openden de deuren in 2022. Rekening houdend met een 10-tal dat de deuren sloot, kwam het aantal brouwerijen in België op het einde van vorig jaar op 430 (t.o.v. 408 in 2021). Samen brengen ze meer dan 1.600 verschillende bieren op de markt en dat aantal blijft groeien.


“De Belgische brouwers bouwen verder op de rijke traditie van onze biercultuur, maar ze zijn niet bang om te innoveren”, verduidelijkt Krishan Maudgal, directeur van vzw Belgische Brouwers. “Generatie op generatie verfijnen de brouwers hun recepten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de hedendaagse bierliefhebber, op zoek naar karakter en verhaal, en aan de complexe vraagstukken waarmee onze samenleving en planeet worden geconfronteerd.”Zo investeren heel wat brouwers in innovatieve oplossingen en technologieën om tegenwicht te bieden aan de klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan de overstap naar biologische of lokaal geteelde brouwgerst alsook het gebruik van hernieuwbare of recycleerbare verpakkingen en duurzamere installaties voor minder water- en energieverbruik.


Daarnaast blijven de Belgische brouwers zich inspannen om een antwoord te bieden op de uitdagingen op het vlak van gezondheid en, meer specifiek, de problematiek van alcoholmisbruik. Het aanbod van alcoholvrije en -arme bieren blijft toenemen en de BOB-bewustmakingscampagne leverde, met slechts 1,8% positieve controles op bijna 430.000 bestuurders, uitstekende resultaten op.


De brouwers volgden ook de ontwikkelingen rond het interfederaal alcoholplan op de voet. “Alcoholmisbruik gaat in tegen waar Belgisch bier voor staat: kwaliteit, passie en vakmanschap. We vinden een geïntegreerd alcoholbeleid dan ook een goede zaak,” zegt Krishan Maudgal, “maar er blijven een aantal aandachtspunten als we de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze brouwers willen garanderen én onze unieke biercultuur in stand willen houden. We moeten streven naar een gezond ondernemersklimaat en een situatie waarbij consumenten, op basis van de juiste informatie en een goede inschatting van de gezondheidsrisico’s, zelf een weloverwogen keuze kunnen maken over hun bierconsumptie. De Belgische brouwers zijn steeds vragende partij om hun inzichten bij te dragen en betrokken te worden in het debat, zodat de strijd tegen alcoholmisbruik op een duurzame en effectieve manier kan worden verdergezet.”
“We zijn hoopvol voor de toekomst”, besluit Krishan Maudgal. “De Belgische biercultuur is gebouwd op traditie, maar laat zich tegelijkertijd kenmerken door een enorme goesting voor creativiteit, innovatie en vernieuwing. Onze brouwers blijven op deze twee pijlers inzetten om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.”

182 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page