top of page
Image by Stephanie LeBlanc

Het Brouwershuis

De eerste stenen huizen op de Grote Markt te Brussel werden vanaf de 14de eeuw gebouwd aan de zuidelijke kant, de zijde van de Grote Markt waar ook het stadhuis werd opgetrokken. Eén ervan, het huis genaamd "De Hille" en later "Den Gulden Boom", was gelegen op de plaats waar het Brouwershuis nu nog steeds staat.

De brouwersgilde, opgericht in de 14de eeuw, koopt eind van de 16de eeuw het pand "Den Gulden Boom". Maar in 1695 bombardeert het Franse leger, onder bevel van Maarschalk de Villeroi, de stad Brussel. De meeste huizen op de Grote Markt worden met de grond gelijk gemaakt. De brouwers financieren echter de wederopbouw van hun huis en doen hiervoor een beroep op architect Willem De Bruyn.

In de gevel worden barokke en Vlaamse decoratieve elementen verenigd. Halfreliëfs verwijzen naar het oogsten van de hop en het vervoer van het bier, terwijl gouden hopranken en gerstaren de statige zuilen sieren. Het oorspronkelijke ruiterstandbeeld dat op het gebouw prijkte was dat van landvoogd Maximiliaan II Emmanuel van Beieren. Toen het bewind veranderde werd het beeld vervangen door dat van Oostenrijks landvoogd Karel van Lotharingen midden 18de eeuw, het huidige standbeeld is een kopie uit 1901.

In 1951 neemt de beroepsvereniging van de Belgische brouwers opnieuw haar intrek in het huis dat 250 jaar eerder onder beschermheerschap van de gilde werd gebouwd. Sindsdien kreeg het vroegere “Den Gulden boom” opnieuw de functie waarvoor het destijds werd gebouwd.

bottom of page