top of page

De Ridderschap van de Roerstok der Brouwers

De Ridderschap van de Roerstok der Brouwers is de rechtstreekse afstammeling van de eeuwenoude brouwersgilde en werd gesticht in 1946. Vandaag vertegenwoordigt zij de tradities en de waardigheid van het edele brouwersambacht, door de eeuwen heen. De Ridderschap zorgde er begin jaren ’50 voor dat de beroepsvereniging voor het brouwwezen opnieuw haar thuis in het Brouwershuis op de Grote Markt kon betrekken en voorzag ook de creatie van een biermuseum in de gotische kelders van het statige herenhuis.

Trouw aan hun traditie vieren de Belgische brouwers ieder jaar het Feest van Koning Gambrinus, wanneer ook de algemene vergadering plaatsvindt. De patroonheilige van de brouwers, Sint-Arnoldus, wordt gehuldigd in september tijdens een plechtigheid die het jaarlijkse Belgian Beer Weekend op de Brusselse Grote Markt voorafgaat. Ter gelegenheid van beide bijeenkomsten worden nieuwe Ridders van Recht en Ere-Ridders aangesteld. Deze ‘intronisaties’ vinden plaats met het nodige ceremonieel eigen aan de Ridderschap.

  • Ere-Ridders zijn personen die tot ridder worden geslagen omdat ze het brouwersberoep uitmuntende diensten hebben bewezen of kunnen optreden als ambassadeur. Dit kunnen ook belangrijke figuren van buiten de sector zijn die worden uitgenodigd om toe te treden tot de Ridderschap en aldus op te treden als ambassadeur voor de brouwwereld.

  • Ridders van Recht zijn de actieve leden. Zij zijn door hun beroep, afkomst of huwelijk in de brouwwereld terechtgekomen.

De Ridderschap staat onder leiding van een Grootmeester, die een mandaat heeft voor vier jaar (met de optie van een eenmalige vernieuwing) en wordt aangesteld door de Opperste Raad. Deze Opperste Raad staat in voor de administratie en het beheer van de Ridderschap. Het dagelijks bestuur wordt door de Hoge Raad waargenomen.

bottom of page