top of page
BeerWeekend2015-224.jpg

Jaarverslag 2022

In 2022 hebben de 430 brouwerijen met hun meer dan 1.600 biermerken, 267 miljoen EUR geïnvesteerd in eigen infrastructuur en in de horeca. De sector stelt direct en indirect meer dan 50.000 mensen te werk.

 

De economische inbreng van de sector werd door het federaal Plan Bureau vastgesteld op 4 miljard EUR i.e. 1% van het BBP. Meer dan 70% van de bieren gebrouwen in België in 2022 was bestemd voor de export.

 

In het jaarverslag kan u alle statistieken raadplegen en alle acties vanuit de sector op onder andere op het vlak van duurzaam en verantwoord ondernemen terugvinden.

Drankafnameovereenkomsten - Gedragscode

Na enkele maanden van overleg werd op 21 december 2015 in aanwezigheid van de Ministers Peeters en Borsus de ‘gedragscode voor goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector’ ondertekend. Deze moet leiden tot een versterkt partnership tussen de Belgische Brouwers, FeBeD en de Horeca-federaties om uiteindelijk ertoe bij te dragen de horecasector te professionaliseren.

 

De belangrijke beslissingen binnen deze Gedragscode betreffen onder meer

  • een praktijkgerichte opleiding van de café-uitbaters;

  • om op een goede basis een onderneming op te starten, dient de uitbater over voldoende informatie te beschikken, vooraleer tot het ondertekenen van een drankafname-overeenkomst over te gaan. Hiervoor dient hij/zij op voorhand de nodige relevante en essentiële informatie met betrekking tot zijn/haar bedrijfsvoering te ontvangen, om alzo met kennis van zaken te kunnen tekenen;

  • de inhoud van de overeenkomsten zal steeds een evenwicht tussen ondertekenende partijen beogen. Zodoende zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met betrekking tot de beschreven/opgenomen clausules (afnamehoeveelheden, exclusiviteit, toegankelijkheid, rechten en plichten van alle ondertekenende partijen) . Een jaarlijkse evaluatie van deze afspraken tussen betrokken partijen zal plaatsvinden.

Teneinde toe te zien op de toepassing van de gedragscode werd een Verzoeningscommissie in het leven geroepen, waarin alle betrokken sectoren zetelen. De beslissingen van deze Commissie dienen met unanimiteit te worden genomen.

In overleg met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Middenstand zal elke 3 jaar een evaluatie van de toepassing van de Gedragscode plaatsvinden.

Alle partijen hebben hun goede wil getoond, en de uiteindelijke tekst is het resultaat van een uitgebreid overleg, waarbij alle betrokken partijen bepaalde toegevingen hebben gedaan om een globaal akkoord mogelijk te maken.

bottom of page