top of page

Duurzaamheid

Respect voor het milieu en een inzet voor duurzame ontwikkeling zijn vandaag belangrijke elementen in het brouwerswezen. De focus ligt voornamelijk op:

  • het duurzaam omspringen met grondstoffen,

  • het verlagen van de CO2-uitstoot,

  • het matigen van waterverbruik.

 

Verpakkingen

De Belgische brouwers zijn voortrekkers op het vlak van herbruikbare verpakkingen. In 2022 werd 67,04% van het bier aangeboden op de Belgische markt aangeboden in herbruikbare verpakkingen. Bovendien zijn alle flessen gemaakt uit 80% gerecycleerd glas en komen na hun levensduur opnieuw terecht in de recyclage, een levensduur van 35 rotaties voor speciaalbier en 55 voor pilsbier.

Lage CO2-uitstoot

Het transport van bier en de benodigde energie in het brouwproces bepalen voor een groot deel de CO2-uitstoot van de sector.

Door het nemen van energiebesparende maatregelen (uitvoeren energiescan, alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie en biomassa zijn nu al in gebruik in sommige brouwerijen), door het inzetten en optimaliseren van zuinig transport (aankoop grotere hoeveelheden grondstoffen, er wordt gedacht aan de inzet van ecotrucks en andere transportmanieren zoals spoorweg, binnenvaart, …) en door het watergebruik te verminderen (automatische CIPinstallaties, recuperatie van afvalwater voor reinigen, spoelen, ...) streven de brouwers ernaar wezenlijke verbeteringen te realiseren.

Water

Bier bestaat voor meer dan 95 % uit water. Daarnaast is er water nodig voor het spoelen van flessen, vaten, het reinigen van leidingen en het koelen tijdens het brouwproces.

Waterbesparing is al lang één van de prioriteiten van de Belgische brouwers. Zij hebben al heel wat maatregelen genomen om hun waterverbruik te verminderen. In 25 jaar is dit teruggebracht van 10 à 20l water per liter bier naar gemiddeld tussen 3,5 en 6l per liter bier. Het blijft echter een aandachtspunt voor alle brouwerijen om deze cijfers nog verder terug te brengen. Zo kunnen door productinnovatie van de afvullijnen en dankzij nieuwe technieken, de brouwerijen steeds minder water verbruiken bij het spoelen van de bierflesjes.

Het afvalwater gaat eerst langs een zuiveringsinstallatie zodat het milieu maximaal gerespecteerd wordt. De afgelopen jaren zijn hoge bedragen geïnvesteerd in deze installaties, en vandaag beschikken een meerderheid van de brouwerijen over een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Het efficiëntere gebruik van water en energie leidde bovendien tot een kostenbesparing voor de brouwerijen. Het verder zuiveren van afvalwater tot drinkwater blijft nog steeds een volgende stap, zodat het voor spoeling en reiniging kan worden hergebruikt.

20c29c2b-028f-41b1-a697-531162aef5ab.png
photo_green_deal_brouwers.jpg

Green Deal

De brouwerijsector zet watervermindering verder

Brouwerijen versterken hun engagement voor minder waterverbruik

Water is inderdaad vaak een noodzakelijk ingrediënt van het voedingsproduct. Voor onze brouwers is water zelfs een hoofdingrediënt. Het komt er dus op aan om duurzaam om te gaan met zo’n belangrijke grondstof. Onze brouwers hebben die boodschap alvast goed begrepen.

9 Vlaamse brouwers ondertekenden op 6 september 2018 samen met de vzw Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen een ’Green Deal’ met Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. De negen brouwerijen die zich in dit project engageren zijn: AB InBev, Alken-Maes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe en Verhaeghe. 

 

Dankzij het eerste Lerend Netwerk maakten we nog enkele brouwerijen warm om deel te nemen aan dit initiatief. Op 29 november 2018 traden volgende brouwerijen officieel toe: Westmalle en Van Steenberge. Op 15 februari 2019 was het de beurt aan Kasteelbrouwerij Van Honsebrouck en brouwerijen Palm en Rodenbach van Swinkels Family Brewers. En tenslotte op 10 februari 2021 trad brouwerij Omer Vander Ghinste nog toe, wat het totaal op zestien deelnemende brouwerijen brengt.

Met deze ’Green Deal’ willen ze het engagement van de sector versterken en benadrukken. De brouwerijen worden in deze oefening bijgestaan door de Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement Omgeving en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). De partners zullen samen een lerend netwerk vormen dat knelpunten in het verminderen van het waterverbruik aanpakt.

Water, meer dan een ingrediënt

Water is niet alleen een ingrediënt, maar is ook onmisbaar voor het reinigen en het spoelen, voor de productie van stoom noodzakelijk voor het koken en verwarmen, voor het koelen…

Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om de totale hoeveelheid verbruikt water te verminderen, of alternatieve waterbronnen in te roepen, zoals gerecycleerd water, om zo de druk op kwetsbare grondwaterlagen te verminderen.

Hierbij heeft iedere brouwerij haar eigenheid en haar individuele (resterende) reductiemogelijkheden. Elke brouwerij zal op basis van een persoonlijke waterbalans, haar individuele maatregelen kiezen.

22.03 = Wereldwaterdag

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag op 22 maart 2020 werd de Green Deal nog eens van dichterbij bekeken. Na ruim een jaar hebben onze brouwers al heel wat concrete acties ondernomen die leiden tot een lager waterverbruik : denk aan een maatregelen om nog meer water te kunnen hergebruiken, de installatie van een waterefficiëntere flessenvuller of een zuiniger afregeling van een spoelmachine.

Nieuw rapport 

Dat brouwers duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en bewust omgaan met hun grondstoffen werd nog maar eens bewezen door de ondertekening van de Green Deal Brouwers met de Vlaamse overheid in september 2018. Uit de laatste rapportering blijkt dat ze in 2021 in totaal 569 466  m³ water bespaarden. Sinds de start van de Green Deal Brouwers staat de teller op maar liefst 972 852 m³ minder waterverbruik ofwel 389 olympische zwembaden.

Voor meer info rond de ’Green Deal - Brouwers’, klik hier.

f14f2b3f-5d10-4e02-a899-76cdd9e0f883.png
bottom of page